SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

RIKTLINJER ARVODE

Ledare måste ha gått minst baskurs för att ha rätt till arvode. För att få gå baskursen måste ledaren ha varit ledare i föreningen minst ett år och

Gymnastikförbundets åldersgräns är till och med det året du fyller 15 år.


Föreningen betalar ut arvode till ledare för den tiden ledaren är hallen med gymnaster där närvaro registreras i Sportadmin. Arvode betalas ut per timme för träning, genrep och uppvisningar. Vid tävlingar, läger och eventuell övernattning betalas ett fast belopp ut. Huvudledare får en extra fast ersättning per termin. 

 

Reseersättning får ledare vid tävlingar, läger och kurser utanför kommungränsen. Finns möjlighet ska ledaren i första hand välja att åka buss eller tåg.

 

Föreningen står för ledarens medlemsavgift och försäkring.

 

Utbetalning av arvode sker en gång per termin. Tidsredovisningen av arvode sker av varje ledare i Sportadmins ledarapp (den som är ansvarig för närvarorapporteringen i gruppen kan inte tidsrapportera för resten av ledarna, det är var och en ansvarig för). Se bilaga med instruktioner under dokument. Tidsredovisningen bör göras efter varje avslutad aktivitet. Ansvariga i styrelsen kommer att göra månadsavstämningar, därför ska redovisningen ske i närtid till avslutad aktivitet. Senast söndagen samma vecka som sista träningen för terminen ska alla 
tidsredovisningar vara gjorda.  Går man en utbildning mitt i terminen så är det ledarens ansvarar att meddela gruppansvariga när den är utförd.


Viktigt att tänka på i ledarappen:
- Huvudledare redovisar sin extra ersättning i en särskild aktivitet som läggs upp av ansvarig i styrelsen i slutet av varje termin. 
- Vid läger, tävling och eventuell övernattning ska inte timarvode redovisas (vanligt ledararvode) utan ett arvode som heter Tävling eller Läger. Eventuell övernattning redovisas i en separat aktivitet som läggs ut av ansvarig i styrelsen. 

 

Belopp för arvode
• 50 kronor/timme till ledare som gått baskurs.
• Ytterligare 10 kronor/timme till ledare som gått kurs trupp A eller vidareutbildning bredd/parkour.
• Ytterligare 20 kronor/timme till ledare som gått kurs trupp B och uppåt.
• 200 kr/dag för läger och tävling.
• 200 kr för övernattning vid läger/tävling.

• Administrativt ansvar huvudledare (se förklaring nedan)
   Trupp 500 kr/termin
   Barn, bas och parkour 300 kr/termin

 

Administrativt ansvar huvudledare – trupp 500 kr per termin
• Sammanställning av närvarorapportering.
• Skickar ut information till föräldrar (hemsidan)
• Kontakt med vårdnadshavare
• Kontroll av tävlingslicenser
• Ansvarig för anmälan till tävlingar
• Ansvarig för att planering av träningar, uppvisningar och läger.

 

Administrativt ansvar huvudledare – barn, bas och parkour 300 kr per termin
• Sammanställning av närvarorapportering.
• Skickar ut information till föräldrar (hemsidan)
• Kontakt med vårdnadshavare
• Kontroll av träningslicenser
• Ansvarig för att planering av träningar, uppvisningar och läger.

 

Maxbeloppet för arvode i Enköpings SK Gymnastikförening för ett inkomstår, januari till december, är ett halvt prisbasbelopp.

 

Reseersättning kan för tillfället inte redovisas i ledarappen utan måste redovisas separat. Skicka ett mejl till eskgf.faktura@gmail.com där det framgår datum, antal km, vart resan skett och syfte (t.ex. tävling, läger m.m.). Gäller det utlägg för buss/tågbiljett går det bra att skicka ett foto på biljetten/kvittot. Detta ska vara gjort senast i samband med sista tidsrapporteringen för terminen.

 

Eventuella undantag eller uppkomna situationer som inte täcks av ovanstående riktlinjer kommer behandlas separat av styrelsen. Undantag ska i möjligaste mån undvikas.